angle-left واحدهای صنعتی اطلاعات مورد نیاز را در سامانه توانیران تکمیل کنند
رئیس اداره صنایع غیرفلزی ومسئول توسعه ساخت داخل سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اعلام کرد: نهضت ساخت داخل به عنوان مهمترین راهبرد جهش تولید به منظور حمایت از واحدهای تولیدی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان؛ مریم معماری افزود: پیش نیاز اصلی این حمایت در اختیار داشتن اطلاعات کامل محصولات تولیدی واحدهای صنعتی است .

وی تصریح کرد: اطلاعات واحدهای تولیدی در سامانه توانیران به نشانی www.tavaniran.ir درج شده است ولی این کافی نیست و نیاز است واحدهای تولیدی استان با مراجعه به آدرس مذکور نسبت به بروزرسانی اطلاعات واحد و محصولات تولیدی خود اقدام نمایند.

معماری در ادامه افزود: اطلاعات این سامانه مبنای تصمیم گیری در خصوص امکان تامین اقلام مورد نیاز کشور است و با توجه به آن مقرر شده است که از واردات کالاهای مشابه و خروج ارز جلوگیری بعمل آید.

وی بیان داشت: عدم درج اطلاعات دقیق محصولات واحدها، منجر به عدم شناسایی اقلام تولیدی آن واحدها شده و به طبع آن منجر به عدم برخورداری از حمایت های آتی در خصوص جلوگیری از واردات کالاهای مشابه خواهد شد.

رئیس اداره صنایع غیر فلزی سازمان در پایان با بیان اینکه مقتضی است واحدهای صنعتی نسبت به بروزرسانی دقیق اطلاعات فنی مربوط به محصولات در سامانه توانیران اقدام نمایند؛ تاکید کرد: این سامانه بعنوان یک ابزار متمرکز جهت به روز رسانی نیازمندیها وتوانمندیها در فرآیند نهضت ساخت داخل در دسترس ذینعفان بوده و امکانات دیگری هم را که همه واحدها پس از ثبت اطلاعات کامل محصولات خود می توانند از این امکانات برخوردارشوند.