ناشر منبع

angle-left « توانیران» آغاز به کار کرد
همزمان با عید سعید غدیر خم سامانه توانمندیها و اعلام نیازمندیهای ایران«توانیران» به طور آزمایشی راه اندازی شد.

به گزارش شاتا، مشاور معاون امور صنایع و مسئول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور با بیان مطلب فوق افزود: براساس ماده 4 قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 15/2/1398وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه ای به منظور ثبت توانمندیهای تولیدی و خدماتی کشور و نیازمندیهای دستگاه ها و سازمان های مشمول قانون یاد شده گردیده است.
کیومرث فروتنی در ادامه با اشاره به شروع فعالیت آزمایشی سامانه توانیران به نشانی (www.tavaniran.ir) افزود: این سامانه به گونه ای طراحی شده که با ثبت هر نیازمندی خارجی(طرف تقاضا) به صورت اتوماتیک، پیامی به تولید کنندگان آن نیاز (طرف عرضه) ارسال می شود و همچنین توانمندیهای تولیدی و خدماتی نیز پس از ثبت به صورت خودکار به نیازمندان آن کالا و خدمات اطلاع رسانی می شود تا زمینه به هم رسانی نیازها و توانمندیها و در نتیجه داخلی سازی نیازهای خارجی، کاهش ارزبری و حرکت سریعتر در جهت توسعه ساخت داخل فراهم شود.
فروتنی تصریح کرد: هرچند در قانون تنها دستگاه های دولتی، نهادها، ارگان ها و سازمان های عمومی نسبت به ثبت نیازهای خارجی خود در سامانه مکلف شده اند، اما این سامانه به صورتی طراحی شده که در صورت علاقه مندی؛ بخش خصوصی نیز می تواند از این امکان استفاده کند تا بدین صورت تعمیق داخلی سازی و به هم رسانی کسب و کارها فراهم شود.
مشاور معاون امور صنایع و مسئول پیگیری اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور با اشاره به شروع فعالیت آزمایشی سامانه توانیران به نشانی (www.tavaniran.ir) افزود: با طی دوره آزمایشی و رفع نواقص احتمالی سامانه مذکور رونمایی می شود.
وی در پایان سامانه قانونی توانیران را پل ارتباطی بین بنگاه های اقتصادی کشور اعم از واحدهای تولیدی، پیمانکاری، ارایه دهندگان خدمات و ... با سایر بخش ها به ویژه سازمان ها، شرکت های دولتی و واحدهای دولتی و غیر دولتی که نیازمند دریافت کالا و خدمات هستند عنوان کرد و افزود: این سامانه تنها سامانه ای است که براساس قانون اطلاعات تولیدات ( اعم از کالا و خدمات) کلیه بنگاه های اقتصادی مجاز کشور را گردآوری و ارایه می نماید