angle-left تولیدکنندگان قزوین، کالا و مواد تولیدی خود را در سامانه توانیران ثبت کنند
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: تولیدکنندگان کالا و مواد تولیدی در قزوین باید تولیدات خود را در سامانه توانیران ثبت کنند تا از واردات مواد مشابه آنها به کشور جلوگیری شود.

به گزارش شاتا، عزیزاله افضلی گفت: تولیدکنندگان کالا و مواد تولیدی در قزوین باید تولیدات خود را در سامانه توانیران ثبت کنند تا از واردات مواد مشابه آنها به کشور جلوگیری شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از خروج ارز برای راه اندازی این سامانه اقدام کرده است تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان برای فروش محصولات ساخت داخل اقدام کند.

افضلی افزود: پس از ثبت کالا و مواد تولیدی تولیدکنندگان داخل در سامانه توانیران و پس از تایید کیفیت محصولات توسط کمیته مربوط، کالا یا مواد تولیدی در بخش ممنوعیت ورود کالاهای مشابه ثبت خواهد شد.

وی اضافه کرد: صاحبان کالا و مواد تولیدی در سراسر ایران باید روزانه با این سامانه به صورت برخط ارتباط داشته باشند تا از آخرین اخبار مربوط به واردات و صادرات کالاها و مواد اولیه به کشور اطلاع یابند.