angle-left راه اندازی مرکز «فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری»/ تعیین وظایف و نحوه کار مرکز
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از راه اندازی مرکز فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری، حداکثر تا ده روز دیگر در تهران و استانهای سراسر کشور خبر داد و گفت: این مرکز به صورت شبانه‌روزی فعالیت خواهد کرد.

به گزارش شاتا، بابک دین پرست با اشاره به دستور مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری اعضای هیات دولت در دوم شهریور ماه با معظم له، و تاکید ایشان بر ضرورت تشکیل کار گروهی شبانه روزی به منظور بر طرف کردن موانع تولید، گفت: وزیر کشور طی مکاتبه‌ای با رئیس جمهور، ضمن اشاره به سوابق مربوط به گزارشات قبلی، بر آمادگی لازم برای راه‌اندازی این مرکز تاکید کرده‌اند که این موضوع‌، از سوی رییس جمهور به معاون اول، تمامی اعضای ستاد و روسای محترم قوه قضاییه و مقننه منعکس شده است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور افزود: با توجه به الزامات قانونی، فرامین و دستورات صادره و در راستای اجرای حکم صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، امروز در بخشنامه ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است که بر مبنای آن، باید حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به راه اندازی مرکز مذکور در سراسر کشور اقدام لازم به عمل آید.

گفتنی است؛ در این ابلاغیه که رونوشت آن برای اعضای ستاد ارسال‌ و بر ضرورت تعیین و معرفی نمایندگان خود به مراکز مذکور در سطح ملی و استانی تاکید شده، به برخی از وظایف و نحوه کار مرکز به شرح زیر اشاره شده است:

1- در شرایط حساس کنونی و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به عنوان سال «جهش تولید» مزین گردیده و همچنین تاکیدات جدی رئیس جمهور برای اهتمام ویژه تمامی دستگاه های اجرائی کشور، جهت مرتفع نمودن موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی، بی تردید یکی ازمهمترین الزامات و ضرورت ها در جهت تحقق موارد ذکر شده، اجرای دقیق ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی،تعیین تکلیف بدهی های معوق وهمچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی است.

2- در همین راستا؛ با عنایت به فرمایشات موکد مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری اعضای محترم هیات دولت با معظم له، در دوم شهریور ماه سالجاری، مبنی بر "ضرورت تشکیل کارگروهی شبانه روزی به منظور برطرف کردن موانع تولید" که منجر به تهیه و ارسال نامه شماره 86123 مورخ 1399/6/12 وزیر محترم کشور، عنوان رییس جمهور محترم، صدور ابلاغیه شماره 65317 مورخ 13/6/99 ایشان در نامه مذکور و نهایتاً در اجرای بند(7) ابلاغیه شماره 177042 /60 مورخ 1399/7/20 وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر است مرکز شبانه‌روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری، با قید فوریت و حداکثر ظرف مدت دو هفته راه اندازی شود. در همین راستا ؛ لطفاً دستور فرمائید؛ نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم درجهت راه اندازی مرکز موصوف در آن استان، اقدام شود.

3- برخی از مهمترین ویژگی های مرکز مورد اشاره، به شرح زیر است:

1/3- به تناسب اختیارات ومسئولیت های مصرح در ماده (61) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرائی ماده قانونی مذکور، مرکز موصوف در سازمان صنعت، معدن و تجارت مستقر و تحت مدیریت رییس محترم سازمان مذکور و با نظارت عالی روسای محترم کارگروه های استانی، فعالیت خواهد نمود.

2/3- نظربه اینکه در اجرای تبصره ذیل ماده (61) قانون موصوف، دستگاه های عضو؛ ستاد وکارگروه های مذکور و دبیرخانه های مورد نیازآنها ، باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرائی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند ، لذا لطفاً دستور فرمائید ؛ بر اساس مفاد ماده قانونی مذکور و همچنین ماده (2) آیین نامه اجرائی آن، نماینده/ نمایندگان محترم دستگاه های عضوکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، برای استقرار در مرکز موصوف معرفی گردند.

3/3- مرکز مورد اشاره به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد نمود. بدین شرح که نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه موظفند، همه روزه از ساعت 8 لغایت 20 هر روز، در محل مرکز مستقر باشند . از ساعت 20 الی 8 صبح و همچنین برای روزهای تعطیل نیز، شیفت مطلعی، پاسخگوی تلفنی متقاضیان و انعکاس موضوع به مسئولین ذیربط خواهد بود.

ملاحظه : پیش نویس دستورالعمل مربوط به نحوه فعالیت مراکز ملی و استانی، ظرف مدت 10 روز آینده توسط دبیرخانه ستاد تنظیم و ابلاغ خواهد شد.

4/3- سامانه ویژه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که بصورت آزمایشی در ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها نصب و در تاریخ 1399/7/23 نیز، آخرین وضعیت، موانع ومشکلات مرتبط با آن سامانه ، درنشست ویدئوکنفرانسی مشترک مسئولین محترم دبیرخانه ستاد ، دفترآمار و فراوری داده های وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان های صنعت، معدن وتجارت سراسرکشور مورد بررسی واقع شد، انشااله تا هفته آتی نهائی سازی شده وعملیات اجرائی مرکز مورد نظر را پشتیبانی خواهد نمود. مضافاً اینکه موضوع ضرورت برقراری ارتباط سامانه های دستگاه های عضو و مرتبط با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با سامانه اصلی ستاد وهمچنین تعیین حداکثر بازه های زمانی الزام آور دستگاه های مرتبط، برای بررسی وپاسخگویی به درخواست متقاضیان، طی هفته آتی، در قالب تصمیمات نود و هشتمین جلسه ستاد وهمچنین برگزاری جلسات مورد نیاز، با نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، تصمیم گیری و تمهیدات لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

ملاحظه : به محض خاتمه یافتن فرآیند تکمیل سامانه مورد اشاره، نسبت به برگزاری کارگاه آموزشی مورد نیاز برای کاربران سامانه مذکوردرسطح کشوراقدام خواهد شد.

5/3- همانگونه که درابلاغیه های قبلی نیزتصریح شده است، اولویت بررسی و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ترتیب با دستگاه اجرایی مرتبط در سطوح استانی و سپس ملی ودرگام بعدی، با کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها خواهد بود.

بدیهی است؛ صرفاً در موارد خاص، آنهم با ذکر دقیق دلایل عدم توفیق دستگاه اجرایی مسئول درسطح استان و ایضاً کارگروه های استانی، برای حل و فصل مشکلات واحد تولیدی، مراتب جهت بررسی وحل و فصل نهائی مشکلات واحدهای مشمول، به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارسال خواهد شد.

ملاحظه : بدیهی است که روند ونحوه حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، توسط دستگاه های اجرائی مسئول (درگام نخست)، بصورت مستقیم ویا با هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی لازم ازدستگاه ملی متبوع وهمچنین نحوه اقدام کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان (درگام دوم)، بعنوان مهمترین رکن و شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استانی وکارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانی محسوب و درگزارشات تجمیعی سه ماهه ارزیابی عملکرد که برای مقامات عالی کشور ارسال خواهد شد، مورد لحاظ قرارخواهدگرفت.