angle-left بومی سازی قطعات حساس تخصصی صنعت پتروشیمی در اراک
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: با تشدید تحریم ها حداکثر توان مهندسی داخلی برای خودکفایی در تامین قطعات بکار گرفته شد که با همکاری بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان داخلی بیش از دو هزار و ۶۰۰ قطعه بسیار حساس و تخصصی در مجتمع پتروشیمی شازند ساخت داخل شده است.

به گزارش شاتا، سعید جعفری کرهرودی در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای متخصصین ساخت و تولید شرکت پتروشیمی شازند، گفت: امروز با وجود تشدید تحریمها و تکیه بر توان داخلی متخصصان توانسته ایم گام های مهم و اساسی در هم پوشانی و هم افزایی نیازهای واحدهای تولیدی برداریم .

وی در ادامه افزود: بحث تحریم یکی از ویژگی هایش این بود که واحدهای تولیدی پتانسیل های یکدیگر را شناخته و درراستای تامین قطعات خود به توان داخلی اکتفا کردند. اگر قبل از تحریم ها در مراودات بین المللی تامین برخی قطعات کار آسانی بود و برون سازی قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی امری محال می نمود اما امروز با وجود تشدید تحریم ها و فشارهای بین المللی نبوغ متخصصان داخلی به منصه ظهور رسیده و امروز درپتروشیمی شازند شاهد این رویداد مهم هستیم .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: متخصصان پتروشیمی شازند امروز توانسته اند بخش عمده ای از نیازهای خود را با مهندسی معکوس تولید کنند در حالیکه قبل از تحریم امکان تامین این قطعات تنها از طریق سازندگان اصلی میسر و ممکن بود که این امر یکی دیگر از مزیت های پنهان جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه علیه کشور ما بود .

وی در خصوص نمایشگاه دستاوردهای متخصصین ساخت و تولید شرکت پتروشیمی شازند، گفت : با همکاری بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان داخلی بیش از دو هزار و ۶۰۰ قطعه بسیار حساس و تخصصی در مجتمع پتروشیمی شازند ساخت داخل شده است که با ساخت این قطعات ضمن لغو حدو ۷۵ تقاضای واردات تجهیزات از خارج از کشور حدود ۱۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی شد که این صرفه جویی ارزی با ساخت داخل قطعات تا پایان سال به ۱۲ میلیون یورو خواهد رسید.

جعفری کرهرودی در خاتمه خاطر نشان کرد : شناخت بیشتر از توانمندیهای صنایع داخلی و کمک و هم افزایی میان صنایع تولیدی و پشتیبان می تواند نوید بخش فردایی روشن برای حرکت شتابنده قطار تولید در مسیر توسعه اقتصادی بود.