angle-left ضرورت ورود دانشگاه به عرصه حمایت از ساخت داخل
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت در سومین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) ضمن تاکید بر تولید فناورانه برای توسعه تولید و صادرات، گفت: تولید فناورانه بدون دانش و دانشگاه امکان پذیر نیست.

به گزارش شاتا، برات قبادیان که ریاست کمیته علمی سومین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) را بر عهده داشت در سخنان کوتاهی در این جشنواره با بیان این مطلب، افزود: دانشگاه برای حمایت از تولید فناورانه، ساخت داخل و ارتقاء فناوری در صنعت، کشاورزی، نفت و نیرو پای کار بیاید تا شاهد شکوفایی تولید ملی و صادرات باشیم .

وی همچنین تصریح کرد: البته تولید فناورانه بدون ارزش‌گذاری برای علم، دانشمند و پژوهشگر میسر نیست و در این راستا باید دست اندرکاران حوزه علم و فناوری مورد ارج قرار بگیرند.

اجرای ۸ پروژه ملی با تکیه بر فناوری در وزارت صمت

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت با بیان اینکه در مدت تصدی مسئولیت خود ۸ پروژه ملی را با تکیه بر فناوری و ارج نهادن به پژوهشگران و فناوران جلو برده است، تصریح کرد: یکی از آنها طرح تاپ یا توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار است.

حمایت های رزم حسینی از پروژه های فناورانه در مجموعه وزارت صمت

قبادیان همچنین از حمایت های رزم حسینی از پروژه های فناورانه در مجموعه وزارت صمت تقدیر و تشکر کرد و وی را وزیری خوش فکر و طرفدار تولید ملی دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان کرد: تولید مثل یک ساختمان است و برای ساختن آن باید تمامی عناصر لازم به خوبی کنار هم قرار بگیرند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت، سرمایه، برنامه، مواد اولیه و نیروی کار را عناصر مهم دخیل در تولید دانست که باید برنامه ریزی شده ساختار تولید را ایجاد نمایند.

ممانعت از واردات کالاهای دارای ساخت داخل برای حمایت از تولید ملی

قبادیان همچنین سیاست گذاری های داخلی و خارجی را در حمایت از تولید ملی دخیل دانست و گفت: در این راستا از واردات کالاهایی که امکان ساخت داخل دارند برای حمایت از تولید داخلی و تولید ملی ممانعت می شود.