ناشر منبع

ناشر منبع

تمرکز بر بومی‌سازی و توسعه ساخت داخل در بخش معدن/استفاده از ظرفیت‌های معدنی منطقه و حضور در عرصه‌های بین‌المللی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره بر نقش حوزه معادن و صنایع معدنی در اقتصاد و توسعه متوازن در کشور، بر لزوم سیاستگذاری در راستای تکمیل زنجیره ارزش و استفاده از درآمدهای این بخش برای توسعه معدنی کشور...