ناشر منبع

ناشر منبع

قرارداد ساخت بار اول لوله‌های بدون درز ۴ اینچ امضا شد

قرارداد ساخت بار اول لوله‌های جریانی بدون درز ۴ اینچ طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان لالی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان امضا شد.