فهرست کالاهای ایرانی

در اجرای ماده (17) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» فهرست کالاهای ایرانی (واحدهای تولیدی دارنده پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن وتجارت) در فایل ذیل منتشر شده است و با اخذ فهرست محصولات واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهاد کشاورزی، شرکت های دانش بنیان و صنوف تولیدی و خدماتی متعاقبا فهرست تکمیلی ارائه خواهد شد. براساس ماده (17) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» دستگاه¬های مشمول ماده(2) قانون، در تدارک و تامین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیرطرحی (غیر پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند.

فهرست کالای ایرانی شامل: